Skip to content
Home arrow Vorige tentoonstellingen arrow Charles Szymkowicz - Schilder in het bloed
Charles Szymkowicz - Schilder in het bloed
 
Charles Szymkowicz - Schilder in het bloed
van 11 maart tot 30 mei 2010

Charles Szymkowicz is geboren op 17 januari 1948 te Charleroi. Zijn joodse ouders waren Polen, de miserie en het antisemitisme ontvlucht. Hij heeft een carrière als kunstschilder opgebouwd en met toewijding en een buitengewone volharding en werkkracht een zeer persoonlijk, zeldzaam en veelvormig oeuvre geschapen. 

In de internationale context is Charles Szymkowicz authentiek, krachtig en onmiskenbaar aanwezig. Szymkowicz is de Belgische pionier van de Nieuwe Figuratie en het Neo-expressionisme in Europa. 

Deze kunstschilder in de meest fundamentele betekenis van het woord roeit in tegen de stroom van alle modeverschijnselen. Evenals Goya, Géricault, Munch, Van Gogh, Ensor, Picasso, Soutin, Beckmann, Dix en Grosz is hij een echte getuige van zijn tijd waarvan hij zowel de tragediën als de verzuchtingen heeft uitgebeeld onder een nieuwe zon. 

Talloze internationale manifestaties hebben zijn talent erkend en getuigen van een uitzonderlijk parcours: Barcelona, Berlijn, Keulen, Parijs, Charleville-Mézières, Jeruzalem, Warschau, Venetië, Milaan, San Gimignano, Palermo…

Charles Szymkowicz is ook een subtiel en gedreven pedagoog. Sedert ruim dertig jaar is hij als tekenleraar verbonden aan de Academie des Beaux-Arts van Charleroi en onderwijst hij de schilderkunst aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten van Brussel. 

Jacques Attali roemde de “vrije visie” van Charles Szymkowicz die volgens hem “een belangrijk fresco van het mensdom” is. 

Ruim vijfentwintig jaar lang trad de kunstschilder op als illustrator voor zijn vriend Léo Ferré, de grote Franse poëet, musicus en zanger, die aan Szymkowicz, bij wijze van broederlijke wederdienst, heel wat meesterlijke teksten heeft gewijd:” Charles Szymkowicz verovert u via uw ogen en laat u niet meer los”. 

Hij kon ook rekenen op de trouwe erkenning van andere fundamentele kunstenaars en van bekende, onkreukbare kunsthistorici. Eén van hen, kunstschilder Paul Delvaux schreef: “ Charles Szymkowicz is een groot kunstenaar” en vertouwde hem op een dag toe: “Ik benijd uw rood kleurenpalet”. 

Renato Gutusso, de grootste Italiaanse schilder uit de 20e eeuw, liet zich als volgt uit: “Ik ken geen edelmoediger, opener en meer rechtschapen schilderkunst dan de zijne.” 

De bekende Professor Enrico Crispolti van de universiteit van Siena, die commissaris was van zijn recente retrospectieven te San Gimignano, Berlijn en in de Bois du Cazier te Charleroi, heeft heel wat  werken aan hem gewijd. Daarin heeft hij het over het “Ethisch expressionisme van Charles Szymkowicz.” 

Het Joods Museum van België gaat er prat op een zeer belangwekkende tentoonstelling te kunnen presenteren. Ruim 250 werken geven u de gelegenheid om het parcours te ontdekken van een kunstenaar die trouw is gebleven aan de teken- en de schilderkunst. Oudere meesterlijke doeken hangen er naast recenter zonovergoten werk en getuigen ervan dat Szymkowicz meer dan ooit “ de schilderkunst in het bloed” heeft.
 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63