Skip to content
WARSAWARSAW

Een tentoonstelling van de werken van kunstenaar Christian Israel 

in het Joods Museum van België, van 7 maart 2014 tot 15 juni 2014


Memorial fachada, 2011 De kunstenaar Christian Israel begeleidt ons aan de hand van foto's, grafische en tekstuele werken, beeldhouwwerken en een film op een parcours doorheen historische beelden en informatie. Hij leert ons hoe abstract en absurd ze kunnen zijn, maar ook dat het moeilijk is om een realiteit uit het verleden te begrijpen. Voorwerpen die opgesteld staan in doorzichtige huizen en het verlangen naar een woning opro

epen; teksten of woorden die raadselachtige vormen lijken te worden en die zich door een spel van permutaties openstellen voor andere betekenissen.

Christian Israel toont beelden en structuren die zijn verstard in beweging, hij keert de leesvolgorde van de voorwerpen om en creëert op die manier voorwerpen ter nagedachtenis, ontleedt de abstracte structuren ervan, zet ze op elkaar en spiegelt ze, als iemand die een album met herinneringen vasthoudt. 

Het resultaat is een polysemisch geheel van werken waarin de elementen (weer) onderdeeltjes vormen die in staat zijn zichzelf weg te cijferen of de informatie tot een hoger niveau te tillen, zich te vormen in nieuwe betekenisconstellaties of eraan te ontsnappen. 

De titel van deze tentoonstelling doet uiteraard denken aan de stad Warschau in het Engels, maar verbergt ook duidelijk onze verhouding tot de oorlog en de beelden ervan. Zo denken we aan het pact van Warschau, aan de vernietiging van Warschau door de nazi's, aan de opstand van Warschau, aan de bevrijding van het getto van Warschau en aan de vernietiging ervan, aan het getto in het algemeen, en verder terug in de tijd aan het hertogdom Warschau…. 

Hier wordt het Engelse Warsaw een getuigenis van oorlog, anekdotisch of structureel, ingebeeld of echt, en kondigt het de inzetten van deze tentoonstelling aan.

Christian Israel, een kunstenaar met Duitse roots, werd in 1961 geboren in Chili; hij woont en werkt al vele jaren in Brussel.


Christian Israel met des images et des structures figées en mouvement, il invertit l’ordre de lecture des objets pour en créer des objets de mémoire, décortiquer, superposer et faire miroiter les structures abstraites, comme quelqu’un manipulerait un album de souvenirs. 

Il s’en dégage une œuvre polysémique où les éléments deviennent ou redeviennent des particules capables de s’annuler ou de rehausser l’information, de s’agencer en de nouvelles constellations de sens ou d’en échapper. 

Le titre de cette exposition évoque bien sûr la ville de Varsovie en anglais, mais cache de façon évidente notre rapport à la guerre et à ses images. Ainsi, nous pensons au pacte de Varsovie, à la destruction de Varsovie par les nazis, à l’insurrection de Varsovie, au soulèvement du Ghetto de Varsovie et à sa liquidation, au Ghetto tout court, et plus loin dans le temps au duché de Varsovie…. 

Ici Warsaw, en anglais devient un témoignage de guerre, anecdotique ou structurel, imagé ou vécu et annonce les enjeux de cette exposition.

Christian Israel, artiste d’origine allemande, est né en 1961 au Chili ; il vit et travaille depuis de nombreuses années à Bruxelles. 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63