Skip to content
Home arrow Onze verzamelingen
Onze verzamelingen
De verzamelingen van het Joods Museum van België hebben voor het grootste gedeelte betrekking op he Joddendom vanaf de 18de eeuw. Aanwinsten, maar ook schenkingen en giften zoals deze van het Centrale Israëlitische Consistorie en van de Joodse gemeenschappen in België, de Stelman-Topiol stichting, de Afdeling van de Israëlische antiquiteiten, de Wiener collectie verzameling. 

Joodse Kunst
Joodse kunst is het verhaal van 750 cultus-voorwerpen die langsheen hun verscheidenheid, stijl en oorsprong, de geschiedenis van de Joden in de Diaspora vertellen en van hen die naar onze contreien immigreerden. Hierin vinden we werk terug van El Lissitsky, Salomon Yudovin, Issachar Ryback, Marc Chagall, Ossip Zadkine, Chaïm Soutine, Mané-Katz, Idel Ianchelevici, Jacques Wiener, Charles Samuel, Edouard Brandon, Kurt Peiser, Ferdinand Schirren, Max Lieberman, Felix Nussbaum, Pierre Alechinsky, Anatoly Lvovitch Kaplan, Arié en Stéphane Mandelbaum, Charles Szymkowicz, vertegenwoordigers van de Bezalel-school in Jerusalem en verchillende hedendaagse Israëlische kunstenaars.  

Archieven
De rij documenten in de archieven spreidt zich over maar liefst 300 lineaire meter en behandelt voornamelijk het Belgische Jodendom.
 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63