Skip to content
Home arrow Werkzaamheden arrow Bouwwerven
Werkzaamheden
Restauratiewerkzaamheden op joodse begraafplaatsen

Op initiatief van conservator Philippe Pierret en van wetenschappelijk adviseur Olivier Hottois worden die bouwwerven georganiseeerd in samenwerking met de vereniging Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), een Duits-protestantse organisatie die sedert 1958 actief is in diverse projecten ten gunste van de slachtoffers van het nazisme. 

Op die kortlopende bouwwerven komen jongeren uit alle Europese landen bijeen om gedurende een tiental dagen mee te doen aan de inventarisatie en restauratie van een oude joodse begraafplaats en zich daarbij vertrouwd te maken met de desbetreffende technieken.
 

De bouwwerven op de joodse begraafplaats van Aarlen (België) en La Ferté-sous-Jouarre (Frankrijk) hebben in 2007 de prijs Primo Lévi van de Auschwitzstichting gekregen.
 

De doelstellingen van die werkzaamheden luiden als volgt:
 
- De kennis van en het inzicht in de joodse geschiedenis, godsdienst en cultuur in tijd en ruimte bevorderen en de spirituele en materiële rijkdom ervan belichten 
- De deelnemers ertoe aanzetten om zich te bezinnen over de eigenheid, de  punten van overeenstemming en de ontleningen van hun cultureel erfgoed
 
- Deelnemen aan een project voor de vrijwaring van het joods patrimonium in Europa. Die restauratiewerven bieden de gelegenheid om epigrafische en fotografische inventarissen op te maken.
 
 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63