Skip to content
Aarlen
Aarlen: restauratie van de joodse begraafplaats
Juli 2005

   Een groep jongeren van 20 tot 26 jaar oud uit Polen, Tsjechië, Ukraïne en Duitsland heeft de gelegenheid gekregen om zich vertrouwd te maken met de inventaris- en restauratietechnieken op de begraafplaats van Aarlen.

Op basis van het inventariswerk van Philippe Pierret was overeengekomen om de grafzuilen weer recht te zetten en ze te beschermen tegen verwering. Een honderdtal grafzerken werden schoongemaakt en een veertigtal daarvan werden gerestaureerd, recht gezet, weer gelijmd en opgenomen in een digitale database.

De deelnemers kregen de gelegenheid om hun kennis van het judaïsme bij te schaven, een paar begrippen van het Hebreeuws op te doen voor het lezen van namen, voornamen en data op de graven en de symbolen en versieringen op die graven en de geschiedenis van de Aareler gemeenschap te ontdekken.   

Die jonge vrijwilligers hebben deelgenomen aan een geleid bezoek van de synagoog en kennis gemaakt met de cultusviering tijdens de dienst van vrijdagavond.

     
Die werkzaamheden werden aangemoedigd en financieel gesteund door het gemeentebestuur van Aarlen, de Israëlitische Gemeenschap van Aarlen en het Joods Museum van België. Ze werden met succes afgerond.  

De begraafplaats voor de werkzaamheden 

   
 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63