Skip to content
Vardi Kahana - Een familie


Dit fotografisch werk schetst de geschiedenis van een familie die de uwe zou kunnen zijn, in al haar diversiteit en met al haar verschillen en gelijkenissen.
Alle familievertakkingen werden vereeuwigd via de lens van de camera. Ze ontmoeten elkaar en vermengen zich. Naar mate de generaties elkaar opvolgen worden de verschillen talrijker en groter. Desondanks gaat het steeds over dezelfde familie. Elk beeld roept een bijzonder verhaal op. Elk personage heeft de lotgevallen van het Joodse volk meegemaakt. Op dit kruispunt van gebeurtenissen heeft elke acteur van deze saga zijn eigen weg en levensstijl gekozen.Een van de foto’s toont ons drie zusters: Rivka, de moeder van Vardi Kahana, Leah en Esther. Op de voorarm van die drie vrouwen staat er een tatouage : A-7760, A-7761 en A-7762. Zij hebben samen de hel van het concentratiekamp Auschwitz meegemaakt en als bij wonder overleefd. De volgende foto toont ons Aharon Kahana, de vader van de kunstenares, in het gezelschap van  zijn twee broers. Aharon Kahana is er in 1939 in geslaagd Europa te ontvluchten en zich te scharen bij de pioniers die de Staat Israël hebben gesticht. Daarna komen een reeks gezichten van andere leden van die familie: Vardi Kahana en haar broer, hun ooms, tantes, neven, nichten en een resem kinderen.

De tentoonstelling voert ons van Europa naar Israël, van Tel-Aviv tot Jerusalem, van de Judea-woestijn naar de kibboetz van Galilea. Via haar portretten toont Vardi Kahana ons de Joodse en Israëlische identiteit in al haar  facetten. De ontroerende geschiedenis van die familie is niets anders dan de Geschiednis van het hedendaagse mensdom.
 
 

 

 

Adres

Joods Museum van België
Minimenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63